Výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2008 a politika EÚ v tejto oblasti Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2008 a politike Európskej únie v tejto oblasti (2008/2336(INI))