Osobitná správa č. 8/2007 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty spolu s odpoveďami Komisie