Vec F-48/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z  5. novembra 2008 – Avanzata a i./Komisia (Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Zaradenie a odmena — Bývalí zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje luxemburské právo)