Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2006 – Výkonná správa pre inteligentnú energiu (Brusel)