Vec T-340/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  2. júla 2008 – Stradivarius España/ÚHVT – Ricci (Stradivari 1715) ( Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Stradivari 1715 — Skoršie obrazové ochranné známky Spoločenstva Stradivarius — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 )