Kohtuasi T-340/06: Esimese Astme Kohtu 2. juuli 2008 . aasta otsus — Stradivarius España versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Sõnalist osa Stradivari 1715 sisaldava ühenduse kujutismärgi taotlus — Varasemad ühenduse kujutismärgid Stradivarius — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)