Písomná otázka E-2355/08 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Zhodnotenie prostriedkov použitých v Afganistane