Súhrn rozhodnutí Spoločenstva o obchodných povoleniach z hľadiska liečiv od 1. februára 2007 do 28. februára 2007 (Uverejnené podľa článku 13 alebo článku 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004)