Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju postupaka za provedbu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada