Rozhodnutie Komisie z 15/02/2008 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5015 - SAGARD / BPEF / FLċT WOODS JV) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)