Písomná otázka E-4743/09 Georgios Papanikolaou (PPE) Komisii. Demografická výzva