Písomná otázka P-3788/08 Kurt Joachim Lauk (PPE-DE) Komisii. Zlepšenie finančného systému