Písomná otázka E-3757/07 Romana Jordan Cizelj (PPE-DE) Komisii. Realizácia zmluvy o energetickom spoločenstve