Písomná otázka E-4607/08 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Odpadové vody neznámeho pôvodu na britských pobrežiach