Písomná otázka E-4878/09 Syed Kamall (ECR) Komisii. Financovanie projektov súvisiacich s väznicami