Písomná otázka P-1753/09 Glenys Kinnock (PSE) Komisii. Koniec výhod pre banány AKT