Písomná otázka E-2346/09 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Dozor zo strany regulátora