Nariadenie Komisie (ES) č. 609/2008 z  26. júna 2008 , ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania