Písomná otázka E-3065/08 Cristiana Muscardini (UEN) Komisii. Ceny energie a presídlenie spoločnosti