Písomná otázka P-2546/07 Margie Sudre (PPE-DE) Komisii. Lesné hospodárstvo: opatrenia na ochranu proti lesným požiarom