Skriftlig forespørgsel E-1898/06 af Mary McDonald (GUE/NGL) til Kommissionen. Forbrænding