Písomná otázka E-5102/08 Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN) Komisii. Rozvoz oslieho mlieka do škôl