Písomná otázka E-1694/08 Gary Titley (PSE) Komisii. Nižšie emisie CO2 vďaka biopalivám