Regulamentul (CE) nr. 1044/2009 al Comisiei din 4 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 274/2009 de fixare a limitelor cantitative pentru exporturile de zahăr și izoglucoză peste cotă până la sfârșitul anul de comercializare 2009/2010