Písomná otázka E-4313/08 Jan Cremers (PSE) Komisii. Smernica 91/533/EHS ako nástroj boja proti čiernej práci