Súhrn rozhodnutí Spoločenstva o obchodných povoleniach z hľadiska liečiv od 1. augusta 2007 do 31. augusta 2007 (Uverejnené podľa článku 13 alebo článku 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 )