Písomná otázka E-5516/09 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisii. Vraky lodí obsahujúce toxický a jadrový odpad v Stredozemnom mori