Návrhy generálneho advokáta - Sir Gordon Slynn - 27. marca 1984. # Mabanaft GmbH proti Hauptzollamt Emmerich. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Finanzgericht Düsseldorf - Nemecko. # Vec 36/83. Mabanaft TITJUR