Písomná otázka E-6037/08 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Rozvoj služby WiFi v Dubline