Písomná otázka E-2148/07 Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) Komisii. Cezhraničná spolupráca medzi Španielskom a Portugalskom