Písomná otázka E-2184/07 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Vlečné siete v Egejskom mori