Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2007 z  25. januára 2007 , ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve