Stanovisko poradného výboru pre koncentrácie prijaté na zasadnutí 4. júna 2009 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding – Spravodajca: Poľsko