Písomná otázka E-2573/09 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Informácie o využívaní finančných prostriedkov na program Protidrogová prevencia a informovanosť samosprávou mesta Florencia