Písomná otázka E-2220/07 Roberta Angelilli (UEN) Komisii. Zriadenie antény GSM v blízkosti nemocnice v Macerata: možné porušenie právnych predpisov EÚ o SEP a posúdenia rizika na životné prostredie bez konzultácie s občanmi