Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4829 — Umicore/Norsk Hydro/Hycore JV) EØS-relevant tekst