Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o účasti Švajčiarskej konfederácie na misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO