Písomná otázka E-1456/09 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Kríza a daňové raje