Nariadenie Komisie (EHS) č. 467/67 z  21. augusta 1967 , ktorým sa stanovujú pevné prepočítavacie kurzy, náklady na spracovanie a hodnotu vedľajších výrobkov pre rôzne štádiá spracovania ryže