Nařízení Komise č. 467/67/EHS ze dne 21. srpna 1967 , kterým se stanoví přepočítací koeficienty, náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů pro jednotlivé stupně zpracování rýže