Vec T-375/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  18. novembra 2009 — Scheucher-Fleisch a i./Komisia ( Štátna pomoc — Poľnohospodárstvo — Systém pomoci určený pre programy kvality v poľnohospodárskej a potravinárskej oblasti v Rakúsku — Rozhodnutie o nevznesení námietok — Žaloba o neplatnosť — Postavenie dotknutej osoby — Ochrana procesných práv — Prípustnosť — Vážne ťažkosti — Usmernenia uplatňujúce sa na štátnu pomoc určenú na reklamu )