Písomná otázka E-5969/08 Philip Claeys (NI) Komisii. Obnova spolupráce s kubánskym režimom