Písomná otázka P-5628/09 Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) Rade. Realizácia krátkodobých záväzkov Turecka voči EÚ