Písomná otázka E-1788/08 Jim Higgins (PPE-DE) Komisii. Propagácia knižníc a múzeí