2019 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/935, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su analizės metodais, kuriais nustatomos fizinės, cheminės ir organoleptinės vynuogių produktų savybės, ir su pranešimais apie valstybių narių sprendimus dėl natūralios alkoholio koncentracijos didinimo