Písomná otázka E-6582/07 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Diskriminácia v rámci NHS (britský národný zdravotnícky systém)