Vec T-196/07: Žaloba podaná 5. júna 2007 – Dyckerhoff Polska/Komisia