Písomná otázka E-4257/08 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Nezlučiteľnosť radikálneho islamu s francúzskymi a európskymi hodnotami