Písomná otázka P-5642/09 Marc Tarabella (S&D) Komisii. Zneužívajúce klauzuly na webových stránkach určených na rezerváciu leteniek online