Písomná otázka P-4809/07 Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) Komisii. Letecká daň alebo daň z odletu na environmentálne účely